Nivel

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

Pit2Fit helpt mee aan de kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid in Nederland.

Uit de behandeldossiers die we voor iedere patiënt beheren, worden geanonimiseerd en meegenomen in gezondheidsonderzoek. Dit doet het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, binnen de afdeling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zij gebruiken de verzamelde gegevens om in te gaan op de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?

De resultaten worden gepubliceerd op de Nivel-website, bij Cijfers over aandoeningen en Cijfers over zorgverlening. Het Nivel draagt er zorg voor dat de gegevens, of dat nu persoonsgegevens zijn of niet, uitsluitend worden verwerkt zoals in het reglement Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald.

Meer weten?

Ga naar De zorg die de diëtist verleent – aard en omvang voor de resultaten van het Nivel-onderzoek: landelijk representatieve cijfers over de zorgverlening door diëtisten.
Kijk op 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking door het Nivel.
Ga naar Privacyverklaring Nivel voor een toelichting op het gebruik van geanonimiseerde patiëntgegevens voor onderzoek.

Nivel